TILLBAKA
Syftet med personuppgiftslagen, PUL, är att skydda den enskilda människans personliga integritet. PUL reglerar i princip all behandling av personuppgifter
Personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden och protokoll får läggas ut på Internet i enlighet med särskilda föreskrifter i personuppgiftsförordningen. Huvudregeln är att uppgifter som direkt pekar ut den registrerade inte får publiceras. Vissa undantag finns angivna i
Personuppgiftsförordning (1998:1191)
(http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19981191.HTM)


Valid HTML 4.01 Frameset