POSTLISTATILLBAKA
Antal händelser att visa:

HändelsedatumDiarienrTyp HandlingInformation lämnas av
2028-05-170337/18Upp Personuppgiftsbiträdesavtal avseende AnturaCatarina Pfeiffer
2021-12-080449/21Ut Ny arkivansvarig tjänsteperson för IntraserviceDaniel Klaminder
2021-12-080440/21Upp Delegationsbeslut - Tf förvaltningsdirektörTilde Lövgren
Daniel Klaminder
2021-12-070446/21In Avtal avseende SecMakerLena Revertimini
2021-12-070445/21In Avtal avseende Penetrationstestning Winst 9504Anna Björk
2021-12-070445/21In Avtal avseende Penetrationstestning Winst 9504Anna Björk
2021-12-070444/21In Avtal avseende Konsultstöd RPA automatisering försörjningsstöd Winst 9440Karin-Anne Habberstad
2021-12-070154/21In Protokollsutdrag KF 2021-11-25 § 24 Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliseringSeroj Ghazarian
2021-12-060359/20In Konsultavtal avseende Projektledare efterlevnadskontroller och IRM-införandeOve Hellmers
2021-12-030443/21In Avtal avseende digital signatur i projekt Beställarnätverk Vägledning Framtidens SamhällenDemis Stavridis
2021-12-030442/21In Överenskommelse gällande förvaring av datorerAnneli Kallanvaara
2021-12-030318/21In Beslut att anta tjänsteplan 2022 för kommungemensamma interna tjänsterMarie Johansson
2021-12-020441/21Ut Svar gällande fråga om ställningstagande om sociala medier och tredjelandsöverföringarSusanne Berens
2021-12-020439/21In Fastställande av arvoden för 2022Daniel Klaminder
Tilde Lövgren
2021-12-020309/21Upp Slutrapport - Migrering av Kulturskolans MAC-datorerMaria Oliv
2021-12-010441/21In Begäran om ställningstagande gällande sociala medier och tredjelandsöverföringarSusanne Berens
2021-12-010409/21In Avtal avseende MiljödataAnna Wärmlind
2021-12-010387/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 194 Rapport om pågående tjänsteutvecklingsprojekt 2021Catarina Pfeiffer
Ylva Wridell
2021-12-010386/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 198 Ansökan om utlandsresa till Belgien - Engage 2022Lena Eineving
2021-12-010385/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 196 Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021Marie-Louise Strand
2021-12-010370/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 202 Sammanträdestider i nämnden för Intraservice 2022Daniel Klaminder
2021-12-010298/21Ut Expedieringshändelse Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025Dan Folkesson
2021-12-010298/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 201 Svar på remiss - Göterborgs Stads plan för digitaligering 2022-2025Dan Folkesson
2021-12-010132/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 197 Revidering av delegationsordning avseende projektverksamhet samt ekonomiThomas Lidén
Tilde Lövgren
2021-12-010132/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 195 Åtgärder utifrån iakttagelser i revision 2020Thomas Lidén
Tilde Lövgren
2021-12-010108/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 206 Redovisning av uppdrag i nämnden för Intraservice 2021Daniel Klaminder
Tilde Lövgren
2021-11-300438/21In Avtal avseende ramverk mobilitet Winst 9428Peter Johnsson
2021-11-290163/21Ut Expediering av PU och TUMarie Johansson
2021-11-290162/21In Beställningsunderlag avseende upphandling av systemstöd för styrning, uppföljning och intern kontrollPetra Andersson
2021-11-260422/21In Protokollsutdrag KF 2021-11-11 § 4 Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024Marie-Louise Strand
Peter Söderström
Thomas Lidén
2021-11-260369/21Ut Svar på remiss - Utkast till länets beredskapsplan för civilt försvarPetra Bengelsdorff
2021-11-240435/21In Generellt Avvecklingsavtal AM-applikationer Göteborgs stad 2021Peter Söderström
2021-11-240434/21In Generellt Avvecklingsavtal AM-applikationer Göteborgs stad 2022Peter Söderström
2021-11-240433/21In Avvecklingsavtal AM-applikationer 2021 Vård och omsorgPeter Söderström
2021-11-240432/21In Avvecklingsavtal AM-applikationer 2022 - Vård och omsorgPeter Söderström
2021-11-240420/21In Konsultavrop - IT-drifttekniker Winst 9479 #2Kjell Abrahamsson
2021-11-240419/21In Konsultavrop - IT-drifttekniker Winst 9479Kjell Abrahamsson
2021-11-240417/21Ut Utskick till konsultleverantörer gällande semester och bokslutRonny Odervång
2021-11-230427/21In FakturaAnna Öhman
2021-11-230427/21In Avtal avseende Apsis ProAnna Öhman
2021-11-220397/21Ut Tilldelningsbeslut, flytt Norra Hamngatan 14 (komplettering omgång 3)Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-220397/21Upp Begäran om nytt tilldelningsbeslut, flytt Norra Hamngatan 14 (omgång 3)Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-220397/21Upp Begäran om nytt tilldelningsbeslut, flytt Norra Hamngatan 14 (omgång 3)Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-190421/21Upp Slutrapport - Förstudie gemensam förprocessEva-Lena Enerbäck
2021-11-190413/21Ut Utskick till nämnder rörande beslut om behörigheter i lönesystemetBodil Olofsson
Kristina Högström
2021-11-190318/21Ut Expedieringshändelse Göteborgs Stads tjänsteplan 2022-2024 för kommungemensamma interna tjänsterMarie Johansson
2021-11-190318/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 199 Göteborgs Stads tjänsteplan 2022-2024 för kommungemensamma interna tjänsterMarie Johansson
2021-11-190162/21Upp Protokoll Löpande ändringshanteringsmötePetra Andersson
2021-11-180397/21Ut Anbudsinbjudan flytt Norra Hamngatan 14, 22 November 2021Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-180387/21Upp Rapport pågående tjänsteutvecklingsprojekt oktoberCatarina Pfeiffer
Ylva Wridell
2021-11-180386/21Upp Ansökan om utlandsresa till Belgien - Engage 2022Lena Eineving
2021-11-180385/21Upp Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021Marie-Louise Strand
2021-11-180318/21Upp Göteborgs Stads tjänsteplan 2022-2024 för kommungemensamma interna tjänsterMarie Johansson
2021-11-180163/21Upp Göteborgs Stads regler för kommungemensamma interna tjänster 2021Marie Johansson
2021-11-180163/21Upp Protokollsutdrag 2021-11-18 § 200 Göteborgs Stads regler för kommungemensamma interna tjänster 2021Marie Johansson
2021-11-180146/20In Informationsbrev covid-19 2021-11-18Charlotta Öh Brorsson
Patrik Skog
Simon Qvennerberg
2021-11-180108/21Upp TU Redovisning av uppdrag i nämnden för Intraservice november 2021Daniel Klaminder
Tilde Lövgren
2021-11-170416/19In Konsultavtal avseende Specialist inom Dell EMC Isilon - Winst 7814Peter Tollesson
2021-11-170397/21Ut Tilldelningsbeslut, flytt Norra Hamngatan 14 (omgång 3)Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-170397/21In Begäran om tilldelningsbeslut, flytt Norra Hamngatan 14 (omgång 3)Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-170397/21In Begäran om tilldelningsbeslut, flytt Norra Hamngatan 14 (omgång 3)Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-170353/21In Konsultavtal avseende Kravanalytiker CIP Winst 9051Carolina Svanström
2021-11-150403/21In Konsultavtal avseende IT-projektledare inom området IT-säkerhet IAM Winst 9312Carolina Svanström
2021-11-150318/21In Remiss - Förslag till tjänsteplan 2022-2024Marie Johansson
2021-11-120400/21In Avtal avseende Projektledare IT Winst 9373Carolina Svanström
2021-11-120390/21Upp Leverantörskontroll Timecare - RapportAnna Wärmlind
Sara Marin
2021-11-120281/21In Underskriven verksamhetsöverenskommelse - Framtidens ITMaria 2 Lindblad
2021-11-110395/21In Protokollsutdrag KF 2021-10-28 § 14 Redovisning av projektet civilt försvarPetra Bengelsdorff
Simon Qvennerberg
2021-11-110394/21In Protokollsutdrag KF 2021-10-28 § 24 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamhetenMarie-Louise Strand
2021-11-110378/21In Förlängning Avtal Consid AB Nr 8835Ove Hellmers
2021-11-110109/21Upp Anmälan av delegationsbeslut - november 2021Daniel Klaminder
Tilde Lövgren
2021-11-100397/21In Anbudsinbjudan flytt Norra Hamngatan 14, 22 November 2021//724234Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-100393/21Ut Underlag upphandling e-learning chefsutbildningPetra Andersson
2021-11-100298/21Upp Svar på remiss Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025Dan Folkesson
2021-11-100132/21Upp Åtgärder utifrån revisionsrapport 2020 - Statusrapport november 2021Thomas Lidén
Tilde Lövgren
2021-11-100132/21Upp TU Revidering av delegationsordning avseende Projektverksamhet samt EkonomiThomas Lidén
Tilde Lövgren
2021-11-090397/21Ut Anbudsinbjudan flytt Norra Hamngatan 14 22 November 2021Ann-Catrine Gobbato-Henningsson
2021-11-090388/21In Konsultavtal avseende lösningsarkitekt Winst 9411Ove Hellmers
2021-11-090370/21Upp Sammanträdestider i nämnden för Intraservice 2022Daniel Klaminder
2021-11-080451/20Upp Förlängning Avtal Kvadrat Göteborg AB nr 8451Ove Hellmers
2021-11-080396/21In Avtal avseende kaffeautomaterSusanne Aminoff
2021-11-080266/19In Konsultavtal gällande specialist inom Kommunikation. Winstavrop 7338Peter Tollesson
2021-11-080265/19In Konsultavtal gällande specialist inom F5. Winstavrop 7337Peter Tollesson
2021-11-080264/19In Förlängning av avtal avseende konsulter IT Winst 7340Peter Tollesson
2021-11-080248/21In Konsultavtal avseende Red Hat Openshift Winst 9197Peter Tollesson
2021-11-080201/21In Kammarrättens beslut i mål 5778-21Petra Bengelsdorff
2021-11-050399/21In Avtal avseende Visual Arkivmikael balkefors
2021-11-050127/20Upp Protokoll styrgruppsmöteBritt-Marie Nilsson
2021-11-040384/21In Konsultavtal avseende lösningsarkitekt Winst 9411Anneli Kallanvaara
2021-11-020383/21In Konsultavtal avseende Projektledare IT Winst 8925Carolina Svanström
2021-11-020380/21Upp Projektdokumentation Införa nytt stöd för styrande och stödjande dokumentCecilia Stedt
2021-11-020379/21In Bekräftelse på köp av tjänst Stöd i arbete med lönebildningKarin Sverke Westerberg
Kristina Högström
2021-11-010378/21In Konsultavtal avseende Verksamhetsutvecklare IT Winst 8835Ove Hellmers
2021-11-010345/21Upp Protokollsutdrag 2021-10-21 § 169 Ekonomisk uppföljning januari-september 2021Marie-Louise Strand
2021-11-010345/21Upp Ekonomisk uppföljning januari-september 2021Marie-Louise Strand
2021-11-010343/21Upp Protokollsutdrag 2021-10-21 § 177 Tillägg i nämnden för Intraservice delegationsordning rörande beslut utifrån säkerhetsskyddslagenPetra Bengelsdorff
2021-11-010343/21Upp Tillägg i nämnden för Intraservice delegationsordning rörande beslut utifrån säkerhetsskyddslagenPetra Bengelsdorff
2021-11-010322/18In Kompletterande frågor avseende informationssäkerhetMalin Andersson
Unnie Svärd
2021-11-010242/20In Förlängning Avtal Fujitsu Sweden AB Winst 8088mikael balkefors
2021-11-010147/21In Hyresavtal Gårdavägen 2 våning 3Petra Bengelsdorff