POSTLISTATILLBAKA
Antal händelser att visa:

HändelsedatumDiarienrTyp HandlingInformation lämnas av
2020-12-030204/17In Överlåtelseavtal Visma Proceedo ABStig Kelmeling
2020-12-020146/20In Göteborgs stad samlad lägesbild covid-19 - 2020-12-01 reviderad versionCharlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-12-010146/20In Göteborgs stad samlad lägesbild covid-19 - 2020-12-01Charlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-12-010127/20Upp Protokoll styrgruppsmöteBritt-Marie Nilsson
2020-11-300478/18In Tilläggsavtal KivraJenny Johnsén
Mikael Ekstrand
2020-11-300339/20Ut Expedieringshändelse Svar på remiss gällande Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltningStina Hall Hellqvist
Dan Folkesson
2020-11-300339/20Upp Protokollsutdrag 2020-11-26 § 174 Svar på remiss - Göteborgs Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltningStina Hall Hellqvist
Dan Folkesson
2020-11-300337/20Ut Expedieringshändelse svar på remiss - Organisation och samordning av samtliga HR-processerKristina Högström
2020-11-270340/20Ut Expedieringshändelse svar på remiss SOU 2020:55Per Gustavsson
2020-11-270294/20In Ramavtal - ArbetsgivarvarumärkePetra Andersson
2020-11-260401/20In Yrkande från V och MP gällande återrapportering av rekommendationer i PwC-rapportAnna Wärmlind
Birgitta Andersson
Daniel Klaminder
Tilde Lövgren
2020-11-260340/20Upp Protokollsutdrag 2020-11-26 § 179 Svar på remiss - SOU 2020:55 Öppen data Huvudbetänkande. Innovation genom informationPer Gustavsson
2020-11-260340/20Upp Svar på SOU 202055 Öppen data Huvudbetänkande, innovation genom informationPer Gustavsson
2020-11-260339/20Upp Svar på remiss Göteborg Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltningStina Hall Hellqvist
Dan Folkesson
2020-11-260337/20Upp Protokollsutdrag 2020-11-26 § 175 Svar på remiss - Organisation och samordning av samtliga HR-processerKristina Högström
2020-11-260337/20Upp Svar på remiss - Organisation och samordning av samtliga HR-processerKristina Högström
2020-11-240406/20In Avtal - FKU Tjänstedesigner digitala navet 8550Fredrik Andersson
2020-11-240405/20In Avtal - FKU UX-designer 8544Anton Ahlström
2020-11-240404/20In Avtal - FKU UX-designer digitala navet 8549Fredrik Andersson
2020-11-240396/20In Protokollsutdrag KF 2020-11-12 § 6 Delårsrapport augusti - StadenMarie-Louise Strand
2020-11-240395/20In Uppsägningsbara avtal för 2021 - samrådslista - Göteborgs Stad IntraserviceDouglas Andersson
2020-11-240394/20In Protokollsutdrag KF 2020-11-12 § 13 Prioritetsklasser för styrel inom Göteborgs Stads geografiska område för planeringsomgång 2019–2021Simon Qvennerberg
2020-11-240393/20In Protokollsutdrag KF 2020-11-12 § 17 Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningCharlotta Öh Brorsson
2020-11-240392/20In Protokollsutdrag KF 2020-11-12 § 21 Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente och Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivetDaniel Klaminder
Tilde Lövgren
2020-11-240391/20In Protokollsutdrag KF 2020-11-12 § 14 Valfrihetssystem enligt LOV inom vård och omsorgsboende - utredning med remissvar, och förberedande arbeteCarina Björk
2020-11-240352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31: SDN Askim, Frölunda, Högsbo och Frölunda-HögsboDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-11-240146/20In Göteborgs stad samlad lägesbild covid-19 2020-11-24Charlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-11-200368/20In Information om Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning - ramverk för stadens miljöledningssystemMaria Karlfeldt Granberg
Anna Starke
2020-11-190390/20Upp Analys av tekniska lösningar för distansmötenPer Gustavsson
2020-11-190360/20Upp Intraservices ställningstagandeHåkan Sundkvist
Peter Söderström
Petra Bengelsdorff
2020-11-190146/20In Informationsbrev covid-19Charlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-11-180354/20In Remiss Göteborgs Stads tjänsteplan 2021-2023 för kommungemensamma interna tjänsterMarie Johansson
2020-11-180146/20In Samlad lägesbild covid-19Charlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-11-170403/20In Avtal - FKU intern verksamhetsutveckling nr 8509Henrik Alfredsson
2020-11-170386/20In Protokollsutdrag KF 2020-11-05 § 5 Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023Marie-Louise Strand
2020-11-170385/20In Protokollsutdrag KS 2020-10-14 § 841 Struktur och tidplan för uppföljning 2021Marie-Louise Strand
Susanne Alfjord
2020-11-170384/20In Följebrev lägesbilder uppföljning 20201112Håkan Sundkvist
Peter Söderström
2020-11-160316/20Upp Beslut om avbrytande av upphandling avseende ny lärplattformPetra Andersson
2020-11-130387/20In Konsultavtal gällande FKU Gränssnittsutveckling Wordpress, winst 8611Hanna Westberg
2020-11-130383/20Ut Uppsägning av tilläggs_supportavtal tekniktjänster Visma Enterprise ABMarcus Storm
2020-11-130383/20Ut Uppsägning av tilläggs_supportavtal tekniktjänster Visma Enterprise ABMarcus Storm
2020-11-120382/20In Leverantörskontroll Defgomikael balkefors
2020-11-110398/20In Efterlevnadskontroll KPA/NKDPernilla Fitz
2020-11-100146/20In Göteborgs Stad samlad lägesbild covid-19 2020-11-10Charlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-11-090338/20In Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad - kompletteringCharlotta Öh Brorsson
2020-11-050381/20In Förfrågan om att utreda möjligheter för it-stöd till gemensamt utförarregister mellan kommuner i GöteborgsregionenAndreas Arvidsson
2020-11-040375/20In Konsultavtal avseende testare/testledare IT Winst 8501Ove Hellmers
2020-11-030376/20In Konsultavtal avseende informationssäkerhets- och dataskyddsexpert Winst 8490Anna Björk
2020-11-030127/20Upp Protokoll styrgruppsmöteBritt-Marie Nilsson
2020-10-300550/18In TIlläggsavtal till PUB-avtal Gbg Stad och Benify AB utifrån EU-dom informationssäkerhetBritt-Marie Nilsson
2020-10-290341/20Ut Svar på begäran om registerutdragDaniel Klaminder
Henrik Hoffmeister
Tilde Lövgren
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud Boplats Göteborg ABSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud GrefabSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud Boplats Göteborg ABSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut TIlldelning av dataskyddsombud Försäkrings AB Göta LejonSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud ValnämndenSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud park- och naturförvaltningenSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud Gryaab ABSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud Inköp och upphandlingSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud Göteborgs stads Leasing ABSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsomud Försäkrings AB Göta LejonSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud Gryaab ABSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud Inköp och upphandlingSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud KoMSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud ÖverförmyndarnämndenSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud Park- och naturförvaltningenSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Tilldelning av dataskyddsombud Konsument- och medborgarserviceSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud Göteborgs Stads Leasing ABSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud ValnämndenSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse beslut om tilldelning av dataskyddsombud GrefabSusanne Berens
2020-10-290280/20Ut Expedieringshändelse tilldelning av dataskyddsombud ÖverförmyndarnämndenSusanne Berens
2020-10-280367/20In Hemställan från SDN Askim-Frölunda-Högsbo om överföring av verksamheten LavendelKristina Högström
2020-10-280366/20In Avstegsrapportering social hänsyn i upphandlingRonny Odervång
2020-10-280340/20In Inlämning av remissyttrande 27 november 2020Per Gustavsson
2020-10-270373/20In Konsultavtal avseende supportpersonal NN21 IT Winst 8506Tessie Hallberg
2020-10-270368/20In Protokollsutdrag KF 2020-10-15 § 31 Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledningMaria Karlfeldt Granberg
Anna Starke
2020-10-270365/20In Protokollsutdrag KF 2020-10-15 § 22 Antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och ITStina Hall Hellqvist
Dan Folkesson
Lena Eineving
2020-10-270364/20In Protokollsutdrag KF 2020-10-15 § 19 Arvodesberedningens förslag till arvodesnivåer och placering i arvodesgrupp för de nya nämndernaDaniel Klaminder
Tilde Lövgren
2020-10-270363/20In Protokollsutdrag KF 2020-10-15 § 29 Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amandakommissionens rekommendationerSeroj Ghazarian
2020-10-270146/20In Samlad lägesbild covid-19 2020-10-27Charlotta Öh Brorsson
Simon Qvennerberg
2020-10-260360/20In Visselblåsartips 63-2020 Intraservice bl a tredjelandsöverföringar av personuppgifterHåkan Sundkvist
Peter Söderström
Petra Bengelsdorff
2020-10-260309/19In Avtal - Konsultavrop Upphandlingskonsult IT Winst 7515Ronny Odervång
2020-10-210550/18In Förtydligande supportprocess Gbg Stad - Benify - ZendeskBritt-Marie Nilsson
2020-10-210550/18In Svar kvarstående fråga från leverantör ang EU-dom informationssäkerhetBritt-Marie Nilsson
2020-10-210353/20Upp Intraservices anvisning för resor och konferenserCharlotta Öh Brorsson
Marianne Ekström
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31: SDN Örgryte-HärlandaDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31: SDN Västra GöteborgDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31 SDN LundbyDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31: SDN Östra GöteborgDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31: SDN Norra HisingenDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31 SDN Majorna-LinnéDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31: SDN Västra HisingenDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-200352/20In Leveransbevis digitala diarium fram till och med 2010-12-31 SDN Gunnared SDN LärjedalenDaniel Klaminder
Martina Harbeck
Tilde Lövgren
2020-10-190316/20In Ansökan InfoMentorPetra Andersson
2020-10-190316/20In Ansökan VklassPetra Andersson
2020-10-190316/20In Ansökan ItslearningPetra Andersson
2020-10-160377/20In Förlängning av konsultavtal senior kravanalytiker/systemförvaltare Proceedo 8311Anneli Kallanvaara
2020-10-160316/20In Ansökan IMCPetra Andersson
2020-10-160316/20In Ansökan UnikumPetra Andersson
2020-10-150316/20In Ansökan Ping Pong ABPetra Andersson